photo

หอสมุดกลาง

เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี ที่สนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรการเรียนรู้และเป็นแหล่งบริการสารสนเทศทางวิชาการแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง
Read More
photo

SRU Book Store

ศูนย์เอกสารตำรา สำนักจัดการทรัพย์สิน ดำเนินงานด้านการผลิต จำหน่ายและจ่ายแจกเอกสารตำราประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน
Read More
photo

บริการสุขภาพ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi sicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
Read More
photo

สระว่ายน้ำกรดเกล้า

เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี ที่สนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรการเรียนรู้และเป็นแหล่งบริการสารสนเทศทางวิชาการแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง
Read More
photo

สนามกีฬากลาง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi sicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
Read More
photo

สนามวอลเลย์บอลชายหาด

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi sicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
Read More
photo

โรงยิมเนเซียม

เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี ที่สนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรการเรียนรู้และเป็นแหล่งบริการสารสนเทศทางวิชาการแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง
Read More
photo

สนามฟุตซอล

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi sicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
Read More
photo

สนามเปตอง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi sicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
Read More
photo

โรงยิมเนเซียม

เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี ที่สนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรการเรียนรู้และเป็นแหล่งบริการสารสนเทศทางวิชาการแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง
Read More
photo

สนามฟุตซอล

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi sicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
Read More
photo

สนามฝึกซ้อมวย

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur adipiscing elitsed do eius