การรับสมัครนักศึกษา

การสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับชั้น ดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)
  • สายการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (วิทย์ – คณิต)
  • คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (ศิลป์ – คำนวณ)
  • ภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ (ศิลป์ – ภาษา)
  • ภาษาอังกฤษ – สังคมศาสตร์ (ศิลป์ – สังคม)
  • คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ (คณิต – คอม)
  • วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ (วิทย์ – คอม)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  • สาขาที่เกี่ยวข้อง

ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • สาขาที่เกี่ยวข้อง

รอบที่ 1

รอบที่ 1

Tcas รอบ 1 Portfolio

รอบที่ 2

รอบที่ 2

รอบที่ 2 โควตา

รอบที่ 3

รอบที่ 3

รอบที่ 3 รับตรงราชภัฏภูมิศาสตร์ภาคใต้

รอบที่ 4

รอบที่ 4

รอบที่ 4 แอดมิชชัน

รอบที่ 5

รอบที่ 5

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ