บริการการศึกษา

ส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีแหล่งรวมของทรัพยากรการเรียนรู้และเป็นแหล่งบริการสารสนเทศทางวิชาการแก่นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอย่างมากมาย

photo

หอสมุดกลาง

เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี ที่สนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรการเรียนรู้และเป็นแหล่งบริการสารสนเทศทางวิชาการแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง
Read More
photo

SRU Book Store

ศูนย์เอกสารตำรา สำนักจัดการทรัพย์สิน ดำเนินงานด้านการผลิต จำหน่ายและจ่ายแจกเอกสารตำราประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน
Read More
photo

บริการสุขภาพ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi sicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
Read More
photo

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี ที่สนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรการเรียนรู้และเป็นแหล่งบริการสารสนเทศทางวิชาการแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง
Read More
photo

ห้องปฏิบัติการธุรกิจอาหาร

ศูนย์เอกสารตำรา สำนักจัดการทรัพย์สิน ดำเนินงานด้านการผลิต จำหน่ายและจ่ายแจกเอกสารตำราประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน
Read More
photo

ศาลจำลอง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi sicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
Read More
photo

ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี ที่สนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรการเรียนรู้และเป็นแหล่งบริการสารสนเทศทางวิชาการแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง
Read More
photo

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ศูนย์เอกสารตำรา สำนักจัดการทรัพย์สิน ดำเนินงานด้านการผลิต จำหน่ายและจ่ายแจกเอกสารตำราประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน
Read More
photo

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สัตวศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi sicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
Read More
photo

แปลงเกษตร พืชศาสตร์

เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี ที่สนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรการเรียนรู้และเป็นแหล่งบริการสารสนเทศทางวิชาการแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง
Read More
photo

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

ศูนย์เอกสารตำรา สำนักจัดการทรัพย์สิน ดำเนินงานด้านการผลิต จำหน่ายและจ่ายแจกเอกสารตำราประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน
Read More
photo

หอศิลป์ศรีวิชัย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi sicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
Read More
photo

ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี ที่สนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรการเรียนรู้และเป็นแหล่งบริการสารสนเทศทางวิชาการแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง
Read More
photo

ศูนย์การเรียนรู้การบริหารโรงแรมและการท่องเที่ยว-โรงแรมมุกสมุย

ศูนย์เอกสารตำรา สำนักจัดการทรัพย์สิน ดำเนินงานด้านการผลิต จำหน่ายและจ่ายแจกเอกสารตำราประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน
Read More
photo

ห้อง Mini Theater

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi sicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
Read More

ส่งเสริมสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ความสำคัญในด้านสุขภาพของนักศึกษา มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายให้บริการแก่นักศึกษา ดังนี้

photo

สระว่ายน้ำกรดเกล้า

photo

สนามกีฬากลาง

photo

สนามวอลเลย์บอลชายหาด

photo

โรงยิมเนเซียม

photo

สนามฟุตซอล

photo

สนามเปตอง

photo

สนามฝึกซ้อมมวย

photo

สนามเทนนิส

photo

ฟิตเนส